2016-03-03

Skład Rady Miejskiej

 

RADA MIEJSKA W DĘBICY

kadencja 2018 - 2023

 

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

tel. 14 683 81 00
fax 14 682 81 61

e-mail: umdebica@um.debica.pl

 

 

Józef Sieradzki

Józef Sieradzki

Przewodniczący Rady Miejskiej

Szczepan Mroczek

Szczepan Mroczek

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Michoń

Piotr Michoń

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Sak

Kazimierz Sak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Bal

Andrzej Bal

Rady Rady Miejskiej

Renata Barszcz

Renata Barszcz

Radna Rady Miejskiej

Mateusz Cebula

Mateusz Cebula

Radny Rady Miejskiej

Stanisław Ciszek

Stanisław Ciszek

Radny Rady Miejskiej

Marta Czekaj

Marta Czekaj

Radna Rady Miejskiej

Monika Garduła

Monika Garduła

Radna Rady Miejskiej

Sławomir Gleń

Sławomir Gleń

Radny Rady Miejskiej

Paweł Hayn

Paweł Hayn

Radny Rady Miejskiej

Jerzy Kula

Jerzy Kula

Radny Rady Miejskiej

Mateusz Kutrzeba

Mateusz Kutrzeba

Radny Rady Miejskiej

Joanna Ożóg

Joanna Ożóg

Radna Rady Miejskiej

Jerzy Polniaszek

Jerzy Polniaszek

Radny Rady Miejskiej

Iwona Przydzielska

Iwona Przydzielska

Radna Rady Miejskiej

Adam Rogowski

Adam Rogowski

Radny Rady Miejskiej

Katarzyna Rostowska - Machnik

Katarzyna Rostowska - Machnik

Radna Rady Miejskiej

Ludmiła Stelmach - Kołodziej

Ludmiła Stelmach - Kołodziej

Radna Rady Miejskiej

Leszek Żyłka

Leszek Żyłka

Radny Rady Miejskiej

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się