Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w spr. wydania zezwolenia na
usuniecie 3 szt. drzew rosnących na dz. nr 125 obr. 4,
położonej przy ul. Kochanowskiego 5.
22.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
22.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
22.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej, na działce nr ewid. gr. 3/1 obr. 3 oraz
działkach nr ewid. gr. 32, 14, 12/4, 12/3, 12/2, 11 obr. 4,
położonych przy ulicy Łąkowej w Dębicy został poszerzony o
działkę nr ewid. gr. 10/1 obr. 4
19.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
15.01.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i o
oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt.
drzewa, rosnącego na d. nr 494/24 obr. 4 m. Dębicy, poł. przy
ul. Konarskiego.
12.01.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew, rosnących na dz.
nr 125 obr 4 m. Dębicy, położonej przy ul. Kochanowskiego 5.
12.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
09.01.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
09.01.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie spr. wydania decyzji na usuniecie drzew, rosnących
na dz. 158/181 obr. 3 m. Dębicy, położonej przy ul. Tuwima.
08.01.2018 więcej