Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia, na działkach położonych przy ul. Budzisz w
Dębicy.
15.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie zawiadamia
15.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach przy ul. Drogowców w Dębicy
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
14.06.2018 więcej
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa,
rosnącego na dz. nr 34/9 obr. 3 m. Dębica.
13.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
07.06.2018 więcej
Informacja
Informacja o wydanej decyzji
07.06.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na dz. nr
34/9 obr.3 m. Dębicy, położonej przy ul.Cmentarnej.
05.06.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania dec. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie i likwidacja odcinków
sieci gazowej pomiędzy ulicami Targowej, Słowackiego,
Czarnieckiego w Dębicy.
30.05.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
29.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się