Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd zlewni w
Jaśle informuje o wszczęciu postępowania ws.udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego
26.04.2018 więcej
Informacja
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Sródlądowej podaje do
publicznej wiadomości informację
26.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
26.04.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania
zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na działce nr 198/35
obr. 3 m Dębicy.
25.04.2018 więcej
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na dz. nr
158/181 obr 3 m. Dębicy.
25.04.2018 więcej
Informacja
Zarząd Zlewni w Jaśle wszczyna postępowanie ws. udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego
24.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
23.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach położonych przy ul. Polnej w Dębicy
23.04.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul. Polnej
w Dębicy
23.04.2018 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa.
20.04.2018 więcej