Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. 5-421/7
ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb
5 miasta Dębica położonej przy ulicy Kwiatkowskiego
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. 2-430/89, 2-430/182
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89
wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz
prawo własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2
miasta Dębica
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 3-69/48
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na
sprzedaż działki nr 69/48 o powierzchni 792 m2, obręb 3
miasta Dębica położonej przy ulicy Przemysłowej
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 3-69/46,
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na
sprzedaż działki nr 69/46 o powierzchni 333 m2, obręb 3 miasta
Dębica położonej przy ulicy Przemysłowej
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz.2-430/68 przy ul. Metalowców
Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż działki nr 430/68 o powierzchni 874
m2, obręb 2 miasta Dębica położonej przy ulicy Metalowców
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86przy ul. Akademickiej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86 przy ul.
Akademickiej
27.09.2017 więcej
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBICY GK.6840.1.7.2017
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBICY O
PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dnia 29.08.2017 nr
GK.6840.1.7.2017
27.09.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1maja 3A/14
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/14
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/3
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/3
15.09.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz. 739/8 obr. Straszęcin
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 739/8 o
powierzchni 7329 m2, obręb Straszęcin gmina Żyraków
położonej na terenie byłego poligonu wojskowego w
Straszęcinie.
30.08.2017 więcej
1234