Lista artykułów

Nazwa artykułu
trzeci ustny przetarg na sprzedaż działki nr 430/68 obręb 2 m. Dębica
ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 430/68 o powierzchni 874 m2, obręb 2
miasta Dębica położonej przy ulicy Metalowców
13.09.2018 więcej
pierwszy ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Mościckiego 38
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Mościckiego 38 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
13.09.2018 więcej
Drugi przetarg na sprzedaż działki nr 158/201 obręb 3 m. Dębica
Ogłoszenie o drugimustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 158/201 obręb 3 miasta Dębica
położonej przy ulicy Cmentarnej
13.09.2018 więcej
Drugi przetarg na sprzedaż działki nr 735/3 obręb 2 miasta Dębica
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 735/3 obręb 2 miasta Dębica położonej
przy ulicy Mościckiego
13.09.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1 maja 3A/14
Ogłoszenie o V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
1 maja 3A/14
13.09.2018 więcej
Drugi przetarg na sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta
Dębica położonej przy ulicy Gajowej
13.09.2018 więcej
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali
użytkowych położonych w budynku przy ulicy Mościckiego 46 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
13.09.2018 więcej
Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż dz. 2-430/89, 2-430/182
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz
z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawo
własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta
Dębica
17.07.2018 więcej
ogłoszenie o ustnym przetargu na sprzedaż dz. 421/7 obręb 5
ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb 5
miasta Dębica położonej przy ulicy Kwiatkowskiego
17.07.2018 więcej
Pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta Dębica
położonej przy ulicy Gajowej
18.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się