Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 739/46, 739/48 Straszęcin
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działek nr 739/46, 739/48, obręb Straszęcin, gmina
Żyraków
05.02.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/3
24.01.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
1 maja 3A/14
24.01.2018 więcej
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali
użytkowych położonych w budynku przy ulicy Mościckiego 46 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
23.01.2018 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. 5-421/7
ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb
5 miasta Dębica położonej przy ulicy Kwiatkowskiego
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz. 2-430/89, 2-430/182
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89
wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz
prawo własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2
miasta Dębica
15.12.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 3-69/48
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na
sprzedaż działki nr 69/48 o powierzchni 792 m2, obręb 3
miasta Dębica położonej przy ulicy Przemysłowej
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 3-69/46,
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczony na
sprzedaż działki nr 69/46 o powierzchni 333 m2, obręb 3 miasta
Dębica położonej przy ulicy Przemysłowej
24.11.2017 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż dz.2-430/68 przy ul. Metalowców
Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza pierwszy ustny przetarg
nieograniczony na sprzedaż działki nr 430/68 o powierzchni 874
m2, obręb 2 miasta Dębica położonej przy ulicy Metalowców
02.11.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86przy ul. Akademickiej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.1-481/86 przy ul.
Akademickiej
27.09.2017 więcej
1234