Lista artykułów

Nazwa artykułu
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku nr 4 przy ul. Kwiatkowskiego w Dębicy
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego
lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku nr 4 przy ul.
Kwiatkowskiego w Dębicy
08.02.2021 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 430/89, 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej
opisanej nieruchomości: prawo użytkowania wieczystego działki
nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej
budynków oraz prawo własności zabudowanej działki nr 430/182
w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w
Dębicy
08.02.2021 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 428/8 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na
sprzedaż działki nr 428/8 obręb 5 miasta Dębica położonej
przy ulicy Krakowskiej
26.06.2020 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 425 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na
sprzedaż działki nr 425 obręb 5 miasta Dębica położonej
przy ulicy Krakowskiej
26.06.2020 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 662/2 obręb 1 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 662/2 obręb 1 miasta Dębica
położonej przy ulicy Kosynierów Racławickich
11.10.2019 więcej
piąty ustny przetarg na sprzedaż dz. nr806/11 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta Dębica
położonej przy ulicy Gajowej
03.07.2019 więcej
Trzeci przetarg na sprzedaż działki nr 735/3 obręb 2 miasta Dębica
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 735/3 obręb 2 miasta Dębica położonej
przy ulicy Mościckiego
20.03.2019 więcej
czwarty ustny przetarg na sprzedaż dz. nr806/11 obręb 5 miasta Dębica
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 806/11 obręb 5 miasta Dębica położonej
przy ulicy Gajowej
20.03.2019 więcej
piąty przetarg na sprzedaż lokali użytkowych Mościckiego 46 w Dębicy
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali
użytkowych położonych w budynku przy ulicy Mościckiego 46 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
19.03.2019 więcej
trzeci ustny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Mościckiego 38
trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Mościckiego 38 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
19.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się