Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Drugi ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 739/46, 739/48 Straszęcin
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż działek nr 739/46, 739/48, obręb Straszęcin,
gmina Żyraków
26.04.2018 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż dz.2-430/68 przy ul. Metalowców
Burmistrz Miasta Dębicy ogłasza drugiustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 430/68 o
powierzchni 874 m2, obręb 2 miasta Dębica położonej przy
ulicy Metalowców
12.04.2018 więcej
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali
użytkowych położonych w budynku przy ulicy Mościckiego 46 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
12.04.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż dz. 2-430/89, 2-430/182
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz
z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz prawo
własności zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta
Dębica
05.04.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż dz. 5-421/7
ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 421/7 o powierzchni 3245 m2, obręb 5
miasta Dębica położonej przy ulicy Kwiatkowskiego
05.04.2018 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 849/9 obr.5 miasta Dębica
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 849/9 obręb 5 miasta Dębica położonej
przy ulicy Lwowskiej
02.03.2018 więcej
Pierwszy ustny przetarg na sprzedaż dz. nr 739/46, 739/48 Straszęcin
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na
sprzedaż działek nr 739/46, 739/48, obręb Straszęcin, gmina
Żyraków
05.02.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego 1
maja 3A/3
24.01.2018 więcej
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego
1 maja 3A/14
24.01.2018 więcej
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali
użytkowych położonych w budynku przy ulicy Mościckiego 46 w
Dębicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i
prawie własności gruntu.
23.01.2018 więcej
12345