Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod ogródki letnie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości pod ogródki letnie - 2 miejsca - części
działki 367/1 obr. 4 - płyta Rynku
17.01.2018 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. 4-367/1 - ul. Rynek
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica nr GK/d/1/2017 o I
przetargu nieograniczonym na dzierżawę części działki
4-367/1 położonej przy ulicy Rynek (płyta Rynku) - 2 miejsca
pod ogródki letnie
02.02.2017 więcej