Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. 4-814/12 - Park im.Skarbka-Borowskiego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica nr GK/d/2/2021 z dnia 03
lutego o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę części
działki 4-840/12 położonej w parku im.Skarbka-Borowskiego - 4
miejsca o pow. 15 m2 pod lokalizację punktów gastronomicznych
05.02.2021 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. 4-367/1 - ul. Rynek
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica nr GK/d/1/2021 z dnia 03
lutego o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę części
działki 4-367/1 położonej przy ulicy Rynek (płyta Rynku) - 2
miejsca o pow. 120 m2 pod ogródki letnie
05.02.2021 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod lokalizację garażu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę części
działki nr 438/16 obr. 5 przy ul. Kwiatkowskiego w Dębicy pod
lokalizację garażu
16.09.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod ogródki letnie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości pod ogródki letnie - 2 miejsca - części
działki 367/1 obr. 4 - płyta Rynku
05.02.2020 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod ogródek letni
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod
ogródek letni
14.03.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod ogródki letnie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości pod ogródki letnie - 2 miejsca - części
działki 367/1 obr. 4 - płyta Rynku
31.01.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę pod ogródki letnie
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości pod ogródki letnie - 2 miejsca - części
działki 367/1 obr. 4 - płyta Rynku
17.01.2018 więcej
Ogłoszenie o I przetargu na dzierżawę części dz. 4-367/1 - ul. Rynek
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica nr GK/d/1/2017 o I
przetargu nieograniczonym na dzierżawę części działki
4-367/1 położonej przy ulicy Rynek (płyta Rynku) - 2 miejsca
pod ogródki letnie
02.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się