Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Listy osób posiadających rezerwację na targowisku miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego w 2018 roku
Lista osób posiadających rezerwację na targowisku miejskim w
Dębicy przy ul. Kraszewskiego w 2018 roku
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie
Lista osób ubiegających się o przyznanie rezerwacji na
miejskich placach targowych w Dębicy, przy ul. Kraszewskiego w
roku 2018
22.12.2017 więcej
Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
19.12.2017 więcej
Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
19.12.2017 więcej
Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
19.12.2017 więcej
Bezpośrednie zawarcie umowy na świadczenie usług
OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego
19.12.2017 więcej
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru Partnera
Ogłoszenie o wynikach otwartego naboru Partnera
15.11.2016 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów
publicznych
21.10.2016 więcej