Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o organizowanym zgromadzeniu publicznym
Informacja o organizowanym zgromadzeniu publicznym
09.09.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta
Informacja Burmistrza o zamiarze udostępnienia kanału
technologicznego w pasie drogowym na ul. Skowronków w Dębicy.
26.08.2019 więcej
Informacja o planowanym zgromadzeniu publiczym
Informacja o planowanym zgromadzeniu publicznym
01.07.2019 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 23
maja 2019 r. o godz. 13.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
22.05.2019 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 6
kwietnia 2019 r. o godz. 18.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
01.04.2019 więcej
Lista osób posiadających rezerwację na placu targowym w 2019 roku
Ogłoszenie ws listy osób posiadających rezerwację na
targowisku miejskim w Dębicy przy ul. Kraszewskiego w 2018 roku
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
21.03.2019 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 23
marca 2019 r. o godz. 17.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
15.03.2019 więcej
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych - REWITALIZACJA
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów
publicznych - REWITALIZACJA
17.08.2018 więcej
Ogłoszenie
Opracowanie planu zadań ochronnych dla Obszaru Natura 2000 Las
nad Braciejową PLH180023
16.07.2018 więcej
Konkurs na wybór Inwestora Finansowego do Spółki Celowej
Konkurs na wybór Inwestora Finansowego
05.07.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się