Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przetarg ofertowy na ustalenie stawki wysokości czynszu na najem
lokalu użytkowego - ul. Strażacka 10 w Dębicy
24.08.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 17.00, które
odbędzie na terenie "ogródka jordanowskiego" i na mogile w
lesie Wolica w Dębicy
24.06.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 18.30, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
22.06.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym zgromadzeniu
publicznym w dniu 19 czerwca 2020r. o godz. 18:30, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy.
17.06.2020 więcej
Ogłoszenie o sprzedaży auta służbowego Daewoo Lanos
Ogłoszenie o sprzedaży auta służbowego Daewoo Lanos
07.04.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 24
lutego 2020 r. o godz. 13.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
21.02.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 27
stycznia 2020 r. o godz. 13.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
24.01.2020 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu
16grudnia 2019 r. o godz. 14.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
12.12.2019 więcej
Informacja o zgromadzeniu publicznym
Informacja Burmistrza Miasta Dębicy o organizowanym w dniu 18
listopada 2019 r. o godz. 14.00 zgromadzeniu publicznym, które
odbędzie się na płycie Rynku w Dębicy
14.11.2019 więcej
Informacja o organizowanym zgromadzeniu publicznym
Informacja o organizowanym zgromadzeniu publicznym
09.09.2019 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się