Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe pracowników administracji miejskiej za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe pracowników administracji miejskiej za
2020 rok
28.05.2021 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2020 rok
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2020
rok
28.05.2021 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.
Oświadczenia majątkowe złożone w 2020 r.
06.08.2020 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2019 r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2019
r.
02.06.2020 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone za 2019 r.
Oświadczenia majątkowe złożone za 2019 r. przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz kierowników
jednostek organizacyjnych gminy
01.06.2020 więcej
Druki oświadczeń majątkowych
Formularz oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta,
sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz radnego
28.02.2020 więcej
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2018 r.
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy za 2018
r.
06.05.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone za 2018 r.
Oświadczenia majątkowe złożone za 2018 r. przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy
19.03.2019 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. i w 2019 r.
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta oraz osób
zmieniających się na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta, I
Zastępcy Burmistrza Miasta, prezesa MKS Sp. z o.o. i inne
02.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się