2018-05-10

Oświadczenia majątkowe pracowników administracji miejskiej za 2017 r.

Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Dębicy

 

1. Mariusz Szewczyk  Burmistrz Miasta Dębicy

2. Wojciech Iwasieczko z-ca Burmistrza Miasta Dębicy

3. Wioletta Hadowska Sekretarz Miasta

4. Anna Puzio Skarbnik Budżetu Miasta        

 

 Zarządzający miejskimi spółkami komunalnymi

 

 5. Piotr Chęciek

 6. Jacek Gil

 7. Andrzej Osocha

 8. Łukasz Paluch

 9. Tomasz Wróbel

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica

 

10. Paweł Adamek

 11. Jan Borek

 12. Wiesław Broda

 13. Edyta Czarnik

 14. Zbigniew Drzymała

 15. Jacek Dymitrowski

 16. Ewa Hołubowska

 17. Maria Jeleń

 18. Anita Kalina

 19. Małgorzata Kęzior

  20. Grażyna Kieljan

  21. Agata Kliś

  22. Dorota Kliś

  23. Marzena Kowalska

  24. Ireneusz Kozak

  25. Joanna Kramska

  26. Marta Laskowska

  27. Małgorzata Lesiak

  28. Małgorzata  Minorczyk

  29. Grzegorz Nowacki

  30. Marzena Pałka

  31. Pawełko-Tokarz Marta

  32. Dorota Piękoś

  33. GrażynaPondo

  34. Alicja Prus

  35. Małgorzata Siemek

  36. Monika Skowron

  37. Marta Skórska

  38. Anna Szczepanik

  39. Elżbieta Wierzbanowska

  40. Mariusz Zając

 

Urzędnicy wydający decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

 

41. Alicja Dereń

42. Stanisława Drobot

43. Sławomir Gawlik

44. Marcin Jarosławski

45. Wioletta Małozięć

46. Zofia Miler

47. Stanisława Pasieka

48. Aneta Pazdan

49. Roman Rogowski

50. Monika Rojek-Kałek

51. Małgorzata Różańska

52. Marzena Serafin

53. Robert Sieradzki

54. Ewa Socha

55. Marzena Socha

56. Anna Sozańska

57. Dorota Tryba-Kłęczek

58. Marek Wiśniewski

59. Zofia Wójcik

Załączniki

  Broda Wiesław.pdf 1,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Borek Jan.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Adamek Paweł.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Chęciek Piotr.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Czarnik Edyta.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dereń Alicja.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Drobot Stanisława.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Drzymała Zbigniew.pdf 1,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Dymitrowski Jacek.pdf 1,91 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Gawlik Sławomir.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Gil Jacek.pdf 2,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Hadowska Wioletta.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Hołubowska Ewa.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Iwasieczko Wojciech.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jarosławski Marcin.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Jeleń Maria.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kalina Anita.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kędzior Małgorzata.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kliś Agata.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kieljan Grażyna.pdf 1,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kliś Dorota.pdf 1,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kowalska Marzena.pdf 1,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kozak Ireneusz.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Kramska Joanna.pdf 1,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Laskowska Marta.pdf 1,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Lesiak Małgorzta.pdf 2,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Małozięć Wioletta.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Miler Zofia.pdf 1,74 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Minorczyk Małgorzata.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Nowacki Grzegorz.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Osocha Andrzej.pdf 1,75 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Paluch Łukasz.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pasieka Stanisława.pdf 1,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pałka Marzena.pdf 2,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Piękoś Dorota.pdf 673,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pazdan Aneta.pdf 2,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pondo Grażyna.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Prus Alicja.pdf 1,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Puzio Anna.pdf 1,79 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rogowski Roman.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rojek-Kałek Monika.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Różańska Małgorzata.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Serafin Marzena.pdf 1,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Siemek Małgorzata.pdf 1,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sieradzki Robert.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skowron Monika.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Skórska Marta.pdf 1,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Socha Ewa.pdf 2,3 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Socha Marzena.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sozańska Anna.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szczepanik Anna.pdf 1,73 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Szewczyk Mariusz.pdf 1,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Tryba-Kłęczek Dorota.pdf 1,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wierzbanowska Elżbieta.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wiśniewski Marek.pdf 1,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wójcik Zofia.pdf 1,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wróbel Tomasz.pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zając Mariusz.pdf 1,94 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pawełko-Tokarz Marta.pdf 1,51 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się