2018-09-18

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy w 2018 r.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji:

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Gleń Sławomir
Grab Anna
Kasowicz Jan
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Nylec Andrzej
Ochab Paweł
Ożóg Joanna
Pękala Ryszard
Pietracha Dorota
Rogowski Adam
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Sypel Grzegorz
Żyłka Leszek

Załączniki

  CebulaM kk.pdf 150,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BalA kk.pdf 178,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CiszekS kk.pdf 247,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  CzekajM kk.pdf 259,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GlenS kk.pdf 248,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  GrabA kk.pdf 260,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KasowiczJ kk.pdf 256,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kutrzeba M kk.pdf 147,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MichonP kk.pdf 225,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  MroczekSzkk.pdf 258,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  NylecA kk.pdf 250,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ozog J.kk.pdf 240,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OchabP kk.pdf 227,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pekala R kk.pdf 168,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PietrachaD kk.pdf 253,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RogowskiA kk.pdf 273,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RostowskaMachnik kk.pdf 244 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SakK kk.pdf 267,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SieradzkiJ kk.pdf 273,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SypelG kk.pdf 241,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZylkaL kk.pdf 267,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się