2018-12-27

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Dębicy

Radni Rady Miejskiej w Dębicy:

 

1.      Bal Andrzej

2.      Barszcz Renata

3.      Cebula Mateusz

4.      Ciszek Stanisław

5.      Czekaj Marta

6.      Garduła Monika

7.      Gleń Sławomir

8.      Hayn Paweł

9.      Kula Jerzy

10.  Kutrzeba Mateusz

11.  Michoń Piotr

12.  Mroczek Szczepan

13.  Ożóg Joanna

14.  Polniaszek Jerzy

15.  Przydzielska Iwona

16.  Rogowski Adam

17.  Rostowska – Machnik Katarzyna

18.  Sak Kazimierz

19.  Sieradzki Józef

20.  Stelmach – Kołodziej Ludmiła

21.  Żyłka Leszek

Załączniki

  Bal Andrzej.pdf 176,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barszcz Renata.pdf 260,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cebula Mateusz.pdf 157 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ciszek Stanisław.pdf 245,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Czekaj Marta .pdf 265,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Garduła Monika.pdf 264,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Gleń Sławomir.pdf 249,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Hayn Paweł.pdf 167,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kula Jerzy.pdf 277,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kutrzeba Mateusz.pdf 144,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Michoń Piotr.pdf 236,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mroczek Szczepan.pdf 266,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ożóg Joanna.pdf 260,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Polniaszek Jerzy.pdf 187,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przydzielska Iwona.pdf 247,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rogowski Adam.pdf 297,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rostowska-Machnik Katarzyna.pdf 264,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sak Kazimierz.pdf 277,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sieradzki Józef.pdf 273,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Stelmach-Kołodziej Ludmiła.pdf 280,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Żylka Leszek.pdf 280,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się