2018-05-09

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017

Radni Rady Miejskiej w Dębicy

 1. Ryszard Pękala 
 2. Andrzej Bal
 3. Mateusz Kutrzeba
 4. Mateusz Cebula 
 5. Marta Czekaj
 6. Stanisław Ciszek
 7. Szczepan Mroczek
 8. Jan Kasowicz
 9. Anna Grab
 10. Andrzej Nylec
 11. Piotr Michoń
 12. Paweł Ochab
 13. Joann Ożóg
 14. Katarzyna Rostowska-Machnik
 15. Adam Rogowski
 16. Kazimierz Sak
 17. Józef Sieradzki
 18. Grzegorz Sypel
 19. Leszek Żyłka
 20. Dorota Pietracha
 21. Sławomir Gleń

Załączniki

  Bal 2017.pdf 179,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ciszek 2017.pdf 260,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cebula 2017.pdf 142,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grab 2017.pdf 261,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Glen 2017.pdf 266,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kutrzeba 2017.pdf 147,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Czekaj 2017.pdf 269,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kasowicz.pdf 274,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Michon 2017.pdf 244,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nylec 2017.pdf 263,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mroczek 2017.pdf 262,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pekala 2017.pdf 167,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ozog 2017.pdf 254,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ochab 2017.pdf 209,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pietracha 2017.pdf 286,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rogowski 2017.pdf 297,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rostowska-Machnik 2017.pdf 258,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sieradzki 2017.pdf 278,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sak 2017.pdf 272,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sypel 2017.pdf 252,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Żyłka 2017.pdf 274,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się