2019-01-02

Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r. i w 2019 r.

Mariusz Szewczyk - po wyborze na Burmistrza Miasta Dębicy

Wojciech Iwasieczko - po odwołaniu ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta

Maciej Małozięć - po powołaniu na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta

Jerzy Sieradzki - po powołaniu na stanowisko pierwszego Zastępcy Burmistrza Miasta

Józef Rutka - po powołaniu na funkcję Prezesa Zarządu MKS Sp. z o.o.

Piotr Chęciek - po odwołaniu z funkcji Prezesa Zarządu MKS Sp. z o.o.

Marek Wiśniewski - po rozwiązaniu umowy o pracę

Marek Lorek - wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta

Zbigniew Drzymała - po zakończeniu pracy na stanowisku dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 1

Andrzej Czudecki - po objęciu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4

Dariusz Pierzchała - po objęciu stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

Monika Rojek - Kałek - wygaśnięcie pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta

Załączniki

  Mariusz Szewczyk .pdf 186,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wojciech Iwasieczko.pdf 154,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Maciej Małozięć.pdf 197,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jerzy Sieradzki.pdf 722,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Józef Rutka.pdf 739,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Chęciek.pdf 184,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Wiśniewski -... o pracę.pdf 214,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Marek Lorek.pdf 186,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariusz Szewczyk - korekta.pdf 36,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbigniew Drzymała.pdf 167,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Czudecki.pdf 218,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dariusz Pierzchała.pdf 170,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariusz Szewczyk - korekta II.pdf 64,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jerzy Sieradzki - korekta.pdf 37,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Monika Rojek - Kałek.pdf 202,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się