Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 9/2017
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 8/2017
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia nr 7/2018
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 10/2018
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu zdrowia publicznego
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w
tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...
15.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania.
15.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
10.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
03.01.2018 więcej