Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z pomocy społecznej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
13.02.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
13.02.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
12.02.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
12.02.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 9/2017
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 8/2017
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia nr 7/2018
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej do Zarządzenia Nr 10/2018
18.01.2018 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu zdrowia publicznego
18.01.2018 więcej