Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w 2020 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę
Miejską w 2020 r.
18.06.2021 więcej
Petycja z dnia 23.02.2021 r.
Petycja z dnia 23.02.2021 r. w sprawie poparcia Rządu
Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu
Konstytucyjnego
14.06.2021 więcej
Petycja w sprawie nadania ulicy, rondu, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmana w Dębicy
Petycja w sprawie nadania ulicy, rondu, skwerowi, placowi,
parkowi imienia Dawida Altera Kurzmana w Dębicy
05.05.2021 więcej
Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
Petycja o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
02.03.2021 więcej
Petycja z dnia 18.02.2021 r.
Petycja z dnia 18.02.2021 r. w sprawie publikacji informacji
dotyczących Covid-19
02.03.2021 więcej
Petycja z dnia 18.02.2021 r.
Petycja z dnia 18.02.2021 r. w sprawie wymogów dotyczących
stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko
Covid-19
02.03.2021 więcej
Petycja z dnia 18.02.2021 r.
Petycja z dnia 18.02.2021 r. dotycząca uznania stosowania
preparatów nazywanych szczepionką przeciwko Covid-19 za
eksperyment medyczny na ludziach
02.03.2021 więcej
Petycja w interesie publicznym, wezwanie Rady Miejskiej do rozpatrzenia petycji i przyjęcia uchwały
Petycja w interesie publicznym, wezwanie Rady Miejskiej do
rozpatrzenia petycji i przyjęcia uchwały
22.12.2020 więcej
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Dębicy w roku 2019 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę
Miejską w Dębicy w roku 2019 r.
22.05.2020 więcej
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")
08.04.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się