Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie z konsultacji projektu
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
12.10.2017 więcej
Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
14.09.2017 więcej
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi
16.05.2017 więcej
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu współpracy ...
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi
10.10.2016 więcej
Projekt Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębicy w sprawie konsultacji
projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z
organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
15.09.2016 więcej