Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenie e-usług w ramach realizacji projektu "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców Dębicy, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług".  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
27.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-11-29  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2018-01-15 10:00  
Numer zgłoszenia
2017/S 229-476684  
Cpv
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48820000-2 Serwery
 

Opis:

Część nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania oraz wdrożenie e-usług zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 2a do SIWZ

Część nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z usługą instalacji i konfiguracji zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik 2b do SIWZ.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
część nr. 1 -  20 000 PLN (dwadzieścia tys.zł),

część nr 2: - 7 000,00zł siedem tys.zł.

Link - załącznik nr 3 Elektroniczna wersja JEDZ

Załączniki

  Ogłoszenie-E-usługi.pdf 493,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz-JEDZ.doc 182,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1b. ...wego nr 2.doc 87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1a. ...wego nr 1.doc 160,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a. ...wego nr 1.doc 342 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4a. ...wego nr 1.doc 68,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b. ...wego nr 2.doc 307 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4b. ...wego nr 2.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5a. ...wego nr 1.doc 68 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5b. ...wego nr 2.doc 63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6. W... zasobów.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7. W...itałowej.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8a. ...wego nr 1.doc 130,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8b. ...wego nr 2.doc 213 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-E-usługi.pdf 2,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofet.pdf 127,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o unieważnieniu.pdf 204,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się