Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związku z ich awaryjną niedrożnością wraz pracami towarzyszącymi na terenie miasta Dębica w 2018 roku  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-01  
Data publikacji do
2018-03-14  
Termin składania ofert
2017-12-11 10:00  
Numer zgłoszenia
625182-N-2017  
Cpv
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
90470000-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych
90513600-2 Usługi usuwania osadów
 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu 1/3.

2. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu ½.

3. Mechaniczne czyszczenie kanalizacji o zamuleniu 2/3.

4. Mechaniczne czyszczenie studzienek i przykanalików.

5. Ręczne czyszczenie studzienek i przykanalików.

6. Mechaniczne lub ręczne czyszczenie przepustów i kanałów nietypowych.

7. Mechaniczne lub ręczne czyszczenie odwodnienia liniowego kratką.

8. Prace przeglądowo – kontrolne.

9. Naprawy kanalizacji.

10. Rozbiórka nawierzchni.

11. Wykopy i umocnienia.

12. Odtworzenie nawierzchni i chodników. 

Załączniki

  Ogłoszenie - CKD_2018.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - CKD_2018.pdf 4,8 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - CKD_2018.doc 643,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Kosztorys ofertowy CKD_2018.xls 79,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe... CKD_2018.pdf 248,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - CKD_2018.pdf 251,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się