Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA DOMU KULTURY „ŚNIEŻKA” W DĘBICY – I ETAP. (2)  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
120.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-05  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-12-22 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 627617-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.  

Link do dokumentacji

Krótki opis zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania oznaczonego jako I etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1) przebudowę budynku obejmującego pomieszczenia sali kinowo – widowiskowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń sali klubowej 2) rozbudowę budynku od stron zachodniej o nową klatkę schodową z pomieszczeniami dydaktycznymi (segment B2) 3) rozbudowę budynku o windę (w miejscu segmentu B1 wraz z dociepleniem i wykończeniem tynkiem ścian styku z segmentem B1 ) 4) przebudowę pomieszczeń biurowych, sal prób oraz szatni i węzłów sanitarnych, 5) wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych w tym również nagłośnienia i oświetlenia sali kinowo - widowiskowej 6) osuszenie fundamentów oraz wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych, odgrzybianie, 7) budowę dachu o konstrukcji stalowej, 8) wymianę dachu na nowy nad częścią zabytkową, 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w części zabytkowej okna należy poddać renowacji, 10) ocieplenie obiektu metodą lekko mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej 11) w części zabytkowej elementy dekoracyjne jak np. gzymsy ryzality attyki należy poddać renowacji, w piwnicach w pomieszczeniach gospodarczych należy pozostawić część ścian nieotynkowanych w surowej cegle, przed demontażem tynków należy wykonać badania na obecność polichromii zabytkowych, 12) przebudowę zagospodarowania terenu, 13) przebudowę instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. przeciwpożarowej, przyłącza wody 14) budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 15) przebudowę instalacji elektrycznych wew. i zew. oraz oświetlenia budynku, instalacji odgromowej 16) przebudowę przyłączy, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Podstawowe parametry budynku przed rozbudową: - powierzchnia użytkowa: 1738,46 m2 - powierzchnia zabudowy: 855,96 m2 - kubatura: 8 965,00 m3 Podstawowe parametry budynku po rozbudowie: - powierzchnia użytkowa: 2673,72 m2 - powierzchnia zabudowy: 1079,27 m2 - kubatura: 12 002,85 m3

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” nr RPPK.04.04.00-18-0081/16

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...Śnieżka.pdf 674,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-DK Śnieżka.pdf 3,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 42,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 188,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 72,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o unieważnieniu.pdf 198,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się