Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA DOMU KULTURY „ŚNIEŻKA” W DĘBICY – I ETAP. (2)  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
120.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-05  
Data publikacji do
2018-02-28  
Termin składania ofert
2017-12-22 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 627617-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.  

Link do dokumentacji

Krótki opis zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania oznaczonego jako I etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1) przebudowę budynku obejmującego pomieszczenia sali kinowo – widowiskowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń sali klubowej 2) rozbudowę budynku od stron zachodniej o nową klatkę schodową z pomieszczeniami dydaktycznymi (segment B2) 3) rozbudowę budynku o windę (w miejscu segmentu B1 wraz z dociepleniem i wykończeniem tynkiem ścian styku z segmentem B1 ) 4) przebudowę pomieszczeń biurowych, sal prób oraz szatni i węzłów sanitarnych, 5) wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych w tym również nagłośnienia i oświetlenia sali kinowo - widowiskowej 6) osuszenie fundamentów oraz wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych, odgrzybianie, 7) budowę dachu o konstrukcji stalowej, 8) wymianę dachu na nowy nad częścią zabytkową, 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w części zabytkowej okna należy poddać renowacji, 10) ocieplenie obiektu metodą lekko mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej 11) w części zabytkowej elementy dekoracyjne jak np. gzymsy ryzality attyki należy poddać renowacji, w piwnicach w pomieszczeniach gospodarczych należy pozostawić część ścian nieotynkowanych w surowej cegle, przed demontażem tynków należy wykonać badania na obecność polichromii zabytkowych, 12) przebudowę zagospodarowania terenu, 13) przebudowę instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. przeciwpożarowej, przyłącza wody 14) budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 15) przebudowę instalacji elektrycznych wew. i zew. oraz oświetlenia budynku, instalacji odgromowej 16) przebudowę przyłączy, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Podstawowe parametry budynku przed rozbudową: - powierzchnia użytkowa: 1738,46 m2 - powierzchnia zabudowy: 855,96 m2 - kubatura: 8 965,00 m3 Podstawowe parametry budynku po rozbudowie: - powierzchnia użytkowa: 2673,72 m2 - powierzchnia zabudowy: 1079,27 m2 - kubatura: 12 002,85 m3

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” nr RPPK.04.04.00-18-0081/16

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...Śnieżka.pdf 674,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-DK Śnieżka.pdf 3,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 42,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 188,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 72,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o unieważnieniu.pdf 198,87 KB (pdf) szczegóły pobierz