Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie miasta Dębicy w 2018 r.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-07  
Data publikacji do
2018-03-08  
Termin składania ofert
2017-12-22 09:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.56.2017.WCh  
Cpv
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykatów znaków drogowych.

2) Przymocowanie tablic znaków drogowych.

3) Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe.

4) Oznakowanie jezdni grubowarstwowe.

5) Bariery ochronne stalowe.

6) Montaż progów zwalniających.

7) Montaż ogrodzeń segmentowych z ramą z płytą poliwęglanową (błotochron o wymiarach 1,5 x 1,2 m).

8) Montaż lustra prostokątnego z funkcją podgrzewania.

9) Montaż słupka prowadzącego.

10) Montaż ogrodzenia łańcuchowego.

11) Remont oznakowania pionowego (prostowanie znaku  bez  użycia  materiału,  prostowanie  znaku            

       z użyciem materiału, czyszczenie tablic znaków drogowych z zanieczyszczeń).

12) Usuwanie mechaniczne oznakowania poziomego. 

Załączniki

  Ogłoszenie_Oznakowanie_dróg.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Oznakowanie_dróg.pdf 3,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SST_Oznakowanie_dróg.pdf 356,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawione Formular...nie dróg.doc 479,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poprawiony Załącz...nakowanie.doc 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 174,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Oz...anie drog.pdf 200,23 KB (pdf) szczegóły pobierz