Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej nr 3  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
19.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-08  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2018-01-03 10:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.49.2017.WCh  
Cpv
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
 

link do dokumentacji:

Część I - Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkowego  w Szkole Podstawowej nr 3.

Część II - Przebudowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy.

Część III - Przebudowa zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dębicy.

Roboty budowlane obejmujące m. in:

a) budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkowego wraz z przebudową części pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 w Dębicy, budową zejścia do piwnicy oraz zewnętrznej pochylni dla niepełnosprawnych, rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, sap i c.o., opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” wraz z wyposażeniem jak w instrukcji dla całego obiektu SP nr 3,

b) przebudowę istniejącej linii kablowej  elektrycznej ok. 90 m,

c)  przebudowę  zewnętrznej  instalacji  wodociągowej  ok. 37 m oraz kanalizacji sanitarnej ok. 43 m. 

Załączniki

  Formularze - Łącznik SP3.doc 277 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar cz.1 - Ł...cznik SP3.pdf 137,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar cz.2i3 - ...cznik SP3.pdf 48,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie - Łącznik SP3.pdf 3,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Łącznik SP3.pdf 5,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...Łącznik.pdf 232,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przedmiar -zaktuali...cznik SP3.pdf 139,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpo...edziami 2.pdf 77,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawiony przedmiar.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie ofert- ...cznik SP3.pdf 637,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Ł...cznik SP3.pdf 622,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się