Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA OBIEKTU HALI LODOWISKA WRAZ Z ZAPLECZEM.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
200.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-11  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2018-01-05 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 630899-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.  
Cpv
45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 

Link do dokumentacji technicznej

Zmieniony termin składania ofert: 08.01.2018

1. Roboty budowlane zaznaczone jako I i II etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1) przebudowę maszynowni wraz z wykonaniem układu chłodzenia tafli lodowiska, 2) budowę nowej tafli lodowiska wraz z bandami oraz instalacją chłodzącą i podgrzewającą płytę, 3) budowę nowego topielnika, kanałów technologicznych wraz przebudową pomieszczenia na rolbę, 4) utworzenie pomieszczeń „VIP”, 5) rozbudowę budynku o nową trybunę wraz pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz sanitarnymi, 6) przebudowę istniejącego dachu (podparcie konstrukcji oraz wzmocnienie dźwigarów dachowych), 7) modyfikacja (przeniesienie) stężeń przy istniejących słupach od strony południowo – zachodniej, 8) docieplenie istniejących i nowoprojektowanych ścian zewnętrznych, 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), 10) remont i docieplenie istniejących podłóg na gruncie, 11) wykonanie nowych oraz przebudowa istniejących instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan., technologicznych, 12) remont, przebudowę i budowę instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej wraz wykonaniem nowej instalacji zasilania i remont stacji TRAFO, 13) wymianę lamp oświetleniowych, 14) wykonanie monitoringu bramek hokejowych 15) dostawa i montaż wyposażenia hali głównej, sali do ćwiczeń oraz szatni (sprzęt sportowy, tablice wyników), 16) dostawę i montaż mat gumowych do chodzenia w łyżwach w wyznaczonych pomieszczeniach, 17) przebudowę zagospodarowania terenu (m.in. chodniki, ciąg pieszy – droga pożarowa, relokacja placu zabaw), 18) dostawę i montaż windy przy nowych klatkach schodowych. 2. Wykonanie instalacji monitoringu wraz wyposażeniem, podłączeniem i uruchomieniem. 3. Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” dla budynku hali lodowiska . 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Wycinka drzew (kolidujących z inwestycją).

Zamówienie dofinansowane w ramach: Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 807,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Lodowisko.pdf 920,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 40,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ Lodowisko - ak...łoszeniu.pdf 661,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 34,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani...oszenia 2.pdf 50,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 226,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1-Zesta...o wycinki.pdf 63,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 72,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...Lodowisko.pdf 40,83 KB (pdf) szczegóły pobierz