Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Dębica w roku 2018.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
21.600,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-14  
Data publikacji do
2018-03-15  
Termin składania ofert
2017-12-29 10:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.62.2017.WCh  
Cpv
44113100-6 Materiały chodnikowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
 

Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2018:

CZĘŚĆ I – Roboty budowlane związane z remontami dróg na terenie miasta Dębica w roku 2018.

1. Remonty dróg gruntowych.

2. Remont chodników.

3. Roboty ziemne.

4. Podbudowy.

5. Roboty remontowe infrastruktury przy przebudowie ulic.

6. Remonty nawierzchni bitumicznych.

7. Pełnienie dyżurów komunalnych.

8. Praca Sprzętu.

CZĘŚĆ II - Roboty budowlane związane z remontem infrastruktury odwadniającej ulice w roku 2018.

1. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie.

2. Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe.

3. Przykanaliki z rur tworzyw sztucznych.

4. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich.

5. Kanały z rur PVC łączone na wcisk.

6. Montaż rur osłonowych.

7. Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi.

CZĘŚĆ III - Dostawa materiałów budowlanych.

Sukcesywna dostawa kostki brukowej gr. 6 i 8 cm, krawężników drogowych, obrzeży betonowych i płyt ażurowych betonowych. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

- dla części 1: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych,

- dla części 2: 1 600,00 zł, słownie: jeden tysiąc sześćset złotych,

- dla części 3: zamawiający nie wymaga wadium.

Załączniki

  Ogłoszenie - BUD.pdf 3,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - BUD.pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt umowy BUD -...zęść I.doc 346,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy BUD -...ęść II.doc 177 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy BUD -...ść III.doc 105 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularze - BUD_2018.doc 289,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawieni...ert - BUD.pdf 73,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf o wyborze - BUD cz.1.2.pdf 263 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf o unieważnieni... BUD cz.3.pdf 158,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się