Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiących własność Gminy Dębica  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.600,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-18  
Data publikacji do
2018-03-20  
Termin składania ofert
2018-01-09 10:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.61.2017.WCh  
Cpv
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 

Przedmiotem zamówienia są usługi:

1)  Nasadzenia drzew wraz z pielęgnacją – materiał Zamawiającego (wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie dołów, posadzenie drzew z dowiezieniem oraz przycięciem koron i korzeni, obsadzenie palików z przycięciem oraz przywiązaniem drzew, zaprawienie dołów ziemią urodzajną żyzną lub kompostową, podlanie i wykonanie misek, rozplantowanie lub wywiezienie pozostałej ziemi) – około 150 sztuk;

2)  Wycinka drzew wraz z usunięciem dłużyc, karpiny i gałęzi – około 600 sztuk; w tym:

3)  Formowanie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem (usuwanie posuszu (chorych lub obumarłych gałęzi drzew) oraz jemioły, korekta koron poprawiająca statykę drzew i krzewów, korekta korony drzewa zapewniająca zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej oraz odpowiedniego odstępu od ścian i dachów budynków) – około 390 sztuk;

4)  Formowanie żywopłotów – około 100 m2;

5)  Wycinka krzewów wraz z uprzątnięciem i wywiezieniem – 100 m2;

6)  Nasadzenia krzewów – materiał Zamawiającego – około 100 sztuk;

7)  Usuwanie odrostów drzew – około 100 sztuk;

      8)  Frezowanie – około 100 sztuk. 

Załączniki

  Ogłoszenie - Nasadzenia.pdf 2,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Nasadzenia.pdf 3,61 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Nasadzenia.doc 340,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Nasadzenia.doc 49,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zestawienie złożo...asadzenia.pdf 225,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Nasadzenia.pdf 230,72 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się