Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
INSTALACJA SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIASTA DĘBICA I GMINY ROPCZYCE.  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
280.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-02-20  
Data publikacji do
2018-06-30  
Termin składania ofert
2018-04-11 10:00  
Numer zgłoszenia
2018/S 035-075758  
Cpv
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
79421100-2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ ZMIENIONY NA: 11.04.2018 ROKU

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także wyłonienie inspektorów nadzoru. Został podzielony na pięć części polegających na: 1. Część 1: Instalacja kolektorów słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. 2. Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Dostawa i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem. 3. Część 3: Instalacje fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu. 4. Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica. 5. Część 5: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce.

Wadium

Dla części 1: 80 000,00zł

Dla części 2: 20 000,00zł

Dla części 3: 180 000,00zł

Zamówienie dofinansowane w ramach projektu:

 

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych

z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”

nr RPPK.03.01.00-18-0058/17

 

Załączniki

  Ogłoszenie- OZE.pdf 160,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ- OZE.pdf 16,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 82,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz-JEDZ.doc 183 KB (doc) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1c-...OWOLTAIKA.pdf 390,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1b ... BIOMASĘ.pdf 410,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1d ...zęść 4.pdf 120,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1a ...ŁONECZNE.pdf 868,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1e ...zęść 5.pdf 121,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4 do umowy 1b ...kotły co.pdf 69,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4 do umowy 1a ...y solarne.pdf 71,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał 4 do umowy 1c ...owoltaika.pdf 75,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1c-...OWOLTAIKA.pdf 391,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wzór umowy - ochro...osobowych.pdf 703,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Aktualizacja.pdf 3,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 4,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedzi 2 - OZE.pdf 631 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wype...prawione.docx 70,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o sprostowaniu 2.pdf 394,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o sprostowaniu 1.pdf 503,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 70,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1c-...OWOLTAIKA.pdf 390,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Interpretacja indyw...tawek VAT.pdf 857,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiany i wyjaśnienia do SIWZ.pdf 253,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Klasyfikacja GUS PKWiU OZE.pdf 5,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o spros...ubl.SIMAP.pdf 447,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z wyja...mi 3- OZE.pdf 486,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 449,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...II, IV, V.pdf 196,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...cz.1, cz2.pdf 428,73 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się