Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz wyłonienie inspektorów nadzoru w związku z realizacją zadania pod nazwą Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce.  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
181.050,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-07-05  
Data publikacji do
2019-01-31  
Termin składania ofert
2018-08-17 10:00  
Numer zgłoszenia
2018/S 127-289176  
Cpv
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
 

Adres strony internetowej za pomocą, której można wypełnić elektroniczny formularz JEDZ:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Adres strony internetowej, na której zamieszona jest instrukcja wypełniania JEDZ:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów instalacji fotowoltaicznych, a także pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizacji instalacji fotowoltaicznych. Zamówienie zostało podzielone na trzy części polegających na:

— Część 1: Dostawa i montaż 494 zestawów fotowoltaicznych,

— Część 2: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica,

— Część 3: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce

 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla części 1: 180 000,00 zł, słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych

Dla części 2: 550,00 zł słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych

Dla części 3 : 500,00 zł, słownie: pięćset złotych

Zamówienie dofinansowane w ramach projektu:

 

„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych

z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”

nr RPPK.03.01.00-18-0058/17

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 1,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  5_SIWZ- Wzór umowy...sobowych.docx 53,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 120,3 KB (xml) szczegóły pobierz
  Formularz oferty do...łnienia.docx 72,29 KB (doc) szczegóły pobierz
  DĘBICA Zal. Nr 1a-...OWOLTAIKA.pdf 440,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpo...ternetowa.pdf 1,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia .docx 73,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ- po zmianach.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawieni...owoltaika.pdf 489,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborze.pdf 558,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się