Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół na terenie Gminy Miasta Dębica  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-12-17  
Data publikacji do
2019-05-02  
Termin składania ofert
2019-01-11 10:00  
Numer zgłoszenia
661612-N-2018  
Cpv
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213100-6 Komputery przenośne
30232100-5 Drukarki i plotery
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32322000-6 Urządzenia multimedialne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej nr 2 im . Królowej Jadwigi w Dębicy,  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy , Szkoły Podstawowej nr 12 im Armii Krajowej w Dębicy.

- Część 1: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej nr 2 im . Królowej Jadwigi w Dębicy, 

- Część 2:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej  nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy 

- Część 3:Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Szkoły Podstawowej  nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

- na część 1: 1 000,00 zł, słownie:jeden tysiąc złotych.

- na część 2: 1 000,00 zł, słownie:jeden tysiąc złotych.

- na część 3: 1 000,00 zł, słownie:jeden tysiąc złotych.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...uterowego.pdf 974,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Dostawa sprzę...uterowego.pdf 18,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do uzupełenia.docx 89,09 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...Komputery.pdf 209,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do uzupe...Aktualne.docx 90,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z wyjaśnieniami.pdf 802,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Aktualny SIWZ.pdf 9,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...7.12.2018.pdf 208,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ- 27.12.2018r.pdf 18,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 521,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze najk...ternetowa.pdf 471,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się