Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta Dębica w roku 2019  
Przedmiot zamówienia
Robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
18.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-12-18  
Data publikacji do
2019-02-28  
Termin składania ofert
2019-01-03 10:00  
Numer zgłoszenia
662041-N-2018  
Cpv
44113100-6 Materiały chodnikowe
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
 

Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane
1)Remonty dróg gruntowych
2) Remonty chodników
3) Roboty ziemne
4) Podbudowy
5) Roboty remontowe infrastruktury przy przebudowie ulic
6) Remonty nawierzchni bitumicznych
7) Pełnienie dyżurów komunalnych
8) Praca sprzętu
Dostawa materiałów budowlanych:
1) Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kostka szara) w partiach uzgodnionych
z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
2) Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej gr. 6 cm (kostka kolorowa) w partiach uzgodnionych
z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
3) Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka szara) w partiach uzgodnionych
z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
4) Sukcesywna dostawa kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka kolorowa) w partiach uzgodnionych
z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
5) Sukcesywna dostawa krawężników drogowych 15 x 30 x 100 w partiach uzgodnionych z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
6) Sukcesywna dostawa oberży betonowych 8 x 30 x 100 w partiach uzgodnionych z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica
7) Sukcesywna dostawa płyt ażurowych 60 x 40 x 8 w partiach uzgodnionych z Zamawiającym we wskazane miejsca na terenie miasta Dębica

Załączniki

  Ogłoszenie.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 16,41 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do uzupełnienia.docx 65,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 227,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - BUD 2019.pdf 272,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się