Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA DĘBICY  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
17.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-01-18  
Data publikacji do
2019-04-18  
Termin składania ofert
2019-01-28 10:00  
Numer zgłoszenia
504898-N-2019  
Cpv
77314100-5 Usługi w zakresie trawników
90480000-5 Usługi gospodarki ściekowej
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
90611000-3 Usługi sprzątania ulic
90612000-0 Usługi zamiatania ulic
 

CZĘŚĆ I: - Usługi sprzątania oraz utrzymania małej architektury.

CZĘŚĆ II:  Konserwacja i bieżące utrzymanie potoków rowów i cieków wodnych na terenie Miasta Dębicy.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

- dla części 1: 15 000,00 zł,

- dla części 2:    2 000,00 zł.

Załączniki

  Ogłoszenie - Czystość 2019.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Czystość 2019.pdf 14,86 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Czystość 2019.doc 445,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ poprawiona - C...ść 2019.pdf 600,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze poprawio...ść 2019.doc 446,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 235,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Cz...2019 cz.1.pdf 206,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Cz...2019 cz.2.pdf 204,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się