Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa obiektu hali lodowiska wraz z zapleczem – część 1  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
300.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-01-22  
Data publikacji do
2019-04-23  
Termin składania ofert
2019-02-19 10:00  
Numer zgłoszenia
505507-N-2019  

Link do dodanej dokumentacji technicznej po udzielonych odpowiedziach na pytania Wykonawców.

Link do dokumentacji technicznej:

Zakres zamówienia:

1. Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Hali basenów i lodowiska w Dębicy.

2. Wykonanie instalacji monitoringu wraz wyposażeniem, podłączeniem i uruchomieniem.

3. Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” dla budynku hali lodowiska wraz z wyposażeniem obiektu w hydranty oraz wszelkie oznaczenia wynikające z opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Wycinka drzew i krzewów (kolidujących z inwestycją).

Podstawowe parametry budynku przed rozbudową:

- powierzchnia użytkowa: 11’363,10 m2,

- powierzchnia zabudowy: 9’843,00 m2,

- kubatura: 86’421,50 m3.

Podstawowe parametry rozbudowy:

- powierzchnia użytkowa: 759,67 m2,

- powierzchnia zabudowy: 866,60 m2,

- kubatura: 3’039,49 m3. 

Załączniki

  Ogłoszenie - Lodowisko.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Lodowisko.pdf 17,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Lodowisko.doc 408 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...Lodowisko.pdf 131,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. przedłużeniu...Lodowisko.pdf 162,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 1,53 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe...Lodowisko.pdf 189,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o unieważnien...Lodowisko.pdf 154,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się