Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy na rok 2019  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-01-31  
Data publikacji do
2019-05-07  
Termin składania ofert
2019-02-08 10:00  
Numer zgłoszenia
509033-N-2019  
Cpv
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni miejskiej w Dębicy w terminie: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

1. Wykonanie nasadzeń według projektu wykonawczego. Ulegnie zmianie forma nasadzeń w obrębie kwietników na Rynku tj. plansza A1.1.3 ilości kwiatów pozostaną bez zmian. Nie uwzględnia się nowych nasadzeń wieloletnich na rabacie - Pl. Kazimierza plansza E3.

2. Wymiana gruntu w rabatkach – użyźnienie torfem lub kompostem.

3. Wykonanie narzutu kamiennego gr. min 4 cm o uziarnieniu 8-16 mm, pow. 50 m2 na wskazanych terenach zieleni miejskiej.

4. Uzupełnienie braków kory oraz włókniny w istniejących obsadzeniach trwałych zieleni miejskiej.

5. Utrzymanie i pielęgnacja wszystkich projektowanych nasadzeń oraz istniejących obsadzeń trwałych na wskazanych terenach zieleni miejskiej.

6. Koszenie traw wokół wydzielonych terenów zieleni miejskiej minimum 6 razy w ciągu roku                         (z grabieniem i wywiezieniem) oraz ich utrzymanie -powierzchnia około 15225 m2.

Nie wlicza się Parku Jordanowskiego oraz terenu przy nowych nasadzeniach ul. Żeromskiego. 

Załączniki

  Ogłoszenie - Zieleń 2019.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Zieleń 2019.pdf 10,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze Zieleń 2019.doc 331,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt wykonawczy ...2019 2020.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Plansze rysunkowe.pdf 3,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe...leń 2019.pdf 167,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o unieważnien...leń 2019.pdf 161,76 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się