Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Świadczenie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Miasta Dębica w roku 2019  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-02-05  
Data publikacji do
2019-05-11  
Termin składania ofert
2019-02-14 10:00  
Numer zgłoszenia
509998-N-2019  
Cpv
70100000-2 Usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych
71354000-4 Usługi sporządzania map
71355000-1 Usługi pomiarowe
79131000-1 Usługi w zakresie dokumentów
 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.  Ustalenie różnicy wartości nieruchomości;

2.  Sporządzenie wyceny nieruchomości;

3.  Sporządzenie wyceny lokali;

4.  Wykonanie dokumentacji wydzielenia lokalu wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali w tych budynkach w imieniu Gminy Miasta Dębica oraz sporządzenie wyceny lokali  w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i gruntów związanych z własnością tych lokali wraz z aktualizacją wyceny nieruchomości;

5.  Wykonanie dokumentacji wydzielenia lokalu wraz z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokali w tych budynkach w imieniu Gminy Miasta Dębica.

6.  Podziały nieruchomości;

7. Sporządzenie dokumentacji   geodezyjno-prawnej dla celów uregulowania stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla celów uregulowania stanu prawnego nieruchomości;

8.  Sporządzenie opinii do operatów rozgraniczeń nieruchomości;

9.  Ustalenie punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych;

10. Aktualizacja mapy ewidencji gruntów i budynków. 
 

Załączniki

  Ogłoszenie - Geodezja 2019 .pdf 1,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Geodezja 2019 .doc 382 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ - Geodezja 2019popr .pdf 12,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Geodez...prawione .doc 381 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania z odpowiedz...ezja 2019.pdf 220,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawieni... Geodezja.pdf 735,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Ge...- cz. 1-5.pdf 593,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Ge...z. 6,9,10.pdf 435,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o unieważnien...- cz. 7,8.pdf 172,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się