Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 19.  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-02-06  
Data publikacji do
2019-05-02  
Termin składania ofert
2019-02-15 12:00  
Numer zgłoszenia
510866-N-2019  
Cpv
71317200-5 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
75252000-7 Służby ratownicze
 
1.Przedmiotem   zamówienia   jest   świadczenie usług na rzecz MOSiR  w zakresie Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR Dębicy przy ul. Piłsudskiego 19.
1) Zabezpieczenie ratownicze polegać będzie na dyżurach  w dni świąteczne oraz soboty i niedziele świadczone przez  7 ratowników   na jednej zmianie.
2) Obowiązujący system pracy: praca na dwie zmiany w godz. od 6.00 do 14.00 i od godz. 14.00 do 22.00.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Ratownicy.pdf 9,26 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 44,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 554,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 199,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 207,53 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się