Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, ekologicznych autobusów jednoczłonowych, niskopodłogowych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
45.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-02-06  
Data publikacji do
2019-05-02  
Termin składania ofert
2019-03-12 10:00  
Numer zgłoszenia
2019/S 026-057290  
Cpv
34121100-2 Autobusy transportu publicznego
 

Przedmiot zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej wraz z systemem zapowiadania przystanków, monitoringiem wizyjnym oraz systemem lokalizacji.

Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji w Dębicko Ropczyckim Obszarze Funkcjonalnym poprzez zakup nowoczesnych autobusów oraz poprawę infrastruktury drogowej związanej z obsługą transportu drogowego, realizowany w ramach Osi VI Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
45 000,00zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych
 
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica/proceedings
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Autobusy.pdf 21,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  espd-request.xml 110,79 KB (xml) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełenia.docx 39,4 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ-Autobusy- po z...8.02.2019.pdf 21,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z wyja...utobusów.pdf 1,22 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zaktualizowany wzó...rwisowej.docx 31,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 246,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 206,54 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się