Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II przy ul. Wielopolskiej 162 w Dębicy  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.500,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-08-14  
Data publikacji do
2017-10-19  
Termin składania ofert
2017-08-30 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 571773-N-2017 z dnia 2017-08-14 r.  
Cpv
45321000-3 Izolacja cieplna
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 

Krótki opis przedmiotu zamówienia :

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - ok. 516 m2, - ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic - ok. 91 m2, - ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - ok. 460 m2, - wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi - 5 okien, 4 drzwi, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego o wymiarach 50x40 cm zawierającą m. in. nazwę zadania oraz logo instytucji dofinansowującej zadanie - szt, - montaż zaworów termostatycznych - ok. 45 szt, - regulacja hydrauliczna instalacji c.o. po przeprowadzonej modernizacji - ok. 433 m. 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-08-30 godzina: 10:00, 

 

Dokumentacja techniczna

Załączniki

  Ogłoszenie- Termo.Sp8.pdf 626,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ- Termo.SP8.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze ofertowe.docx 40,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawieni...Termo SP8.pdf 77,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...zacja SP8.pdf 222,76 KB (pdf) szczegóły pobierz