Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1. BUDOWA MIASTECZKA ROWEROWEGO NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W DĘBICY. 2. BUDOWA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO DLA DZIECI PRZY UL. SIENKIEWICZA W DĘBICY.  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.500,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-08-16  
Data publikacji do
2017-11-16  
Termin składania ofert
2017-09-01 10:00  
Numer zgłoszenia
572344-N-2017  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

CZĘŚĆ 1 Wykonanie robót budowlanych dla zadania: 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Dębicy. 2. Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Sienkiewicza w Dębicy. 1) Roboty rozbiórkowe – 485,0 m2, 2) Chodnik z kostki brukowej - 119,2 m2, 3) Ciągi rowerowe z kostki brukowej - 923,7 m2. CZĘŚĆ 2 Oznakowanie pionowe i poziome dla zadania: 1. Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Ogródka Jordanowskiego w Dębicy. 2. Budowa miasteczka ruchu drogowego dla dzieci przy ul. Sienkiewicza w Dębicy. 1) Montaż znaków drogowych - 120 szt, 2) Montaż progów zwalniających - 2 szt.

Załączniki

  Ogłoszenie - Miast...werow (2).pdf 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Miasteczka rowerow (2).pdf 4,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Miaste...erowe (2).doc 275 KB (doc) szczegóły pobierz
  Przedmiar - Miastec... rowerowe.pdf 75,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Miasteczka rowerowe DT.zip 4 MB (zip) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe...rorwerowe.pdf 266,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze n.o....rorwerowe.pdf 295,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się