Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa zadaszenia i remont nawierzchni trybuny na stadionie KS WISŁOKA w Dębicy (2)  
Przedmiot zamówienia
Robota budowlana  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
1.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-09-15  
Data publikacji do
2017-12-13  
Termin składania ofert
2017-10-03 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 588737-N-2017 z dnia 2017-09-15  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
 

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu m.in: 1) budowy wiaty/ zadaszenia trybuny, 2) remontu nawierzchni pod trybuną, 3) budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, 4) rozbiórek części schodów, pochylni i podestów, 5) budowy nawierzchni utwardzonych, 6) wycinka kolidującego drzewa. Dane liczbowe inwestycji: - powierzchnia projektowanego zadaszenia: 254,70 m2 - powierzchnia projektowanego remontu nawierzchni: 117,36 m2 - nawierzchnia do utwardzenia: 68,80 m2 - powierzchnia pochylni nr 1: 18,80 m2 - powierzchnia pochylni nr 2: 21,80 m2 UWAGA! Roboty budowlane będą prowadzone na „czynnym” obiekcie, w którym organizowane są imprezy masowe. W związku z tym Wykonawca musi przewidzieć i zabezpieczyć odpowiednio obiekt i plac budowy aby nie zakłócić organizowanych w tym czasie rozgrywek piłkarskich czy innych imprez masowych. 

Załączniki

  Ogłoszenie- Zadasz...łoka (2).pdf 623,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SiWZ- Zadaszenie-Wisłoka (2).pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  KS Wisłoka wiata przedmiar.pdf 70,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  STWiOR KS Wisłoka.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PROJEKT WYKONAWCZY.zip 14,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 37,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniweażnieniu.pdf 141,77 KB (pdf) szczegóły pobierz