Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniem ekofizjograficznym  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.100,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-09-18  
Data publikacji do
2017-12-27  
Termin składania ofert
2017-09-28 10:00  
Numer zgłoszenia
588639-N-2017  
Cpv
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 Usługi planowania przestrzennego
 

Zakres, skrócony opis przedmiotu zamówienia:

- Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy - ok. 130 ha.

- Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 – „Budzisz” obejmującej obszar położony pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy - ok. 130 ha.

- Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz” obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy - ok. 130 ha. 

CZĘŚĆ 1:

Sporządzenie opracowania ekofizjograficznego obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy.

CZĘŚĆ 2:

Sporządzenie   projektu   zmiany   studium    i   projektu   planu  miejscowego  obejmującego  obszar  położony pomiędzy ulicami: Wielopolską, Mickiewicza, Rzeszowską i Lwowską w Dębicy.

Informacja na temat wadium:

- na część 1 - Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

- na część 2 - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 3 100 zł.

 

Załączniki

  Ogłoszenie - zmian...n Budzisz.pdf 2,72 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - zmiana studi...n Budzisz.pdf 4,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - zmiana...n Budzisz.doc 234 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytania z odpowiedz...n Budzisz.pdf 228,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe...n Budzisz.pdf 270,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - zm...udziszpdf.pdf 307,9 KB (pdf) szczegóły pobierz