Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zabezpieczanie przeciwwilgociowe piwnic i fundamentów oraz przebudowa sali ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Dębicy  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-09-21  
Data publikacji do
2017-12-29  
Termin składania ofert
2017-10-06 10:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.42.2017.MK  

Część IZabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku Ratusza.

Roboty budowlane polegające na wykonaniu hydroizolacji i termoizolacji ścian fundamentowych piwnic w części budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy wraz z remontem powierzchni utwardzonych - zakres III dokumentacji projektowej. Dane liczbowe inwestycji:

- powierzchnia zabudowy: 1731,00 m2,

- długość ściany budynku do izolacji około 94 mb.

Ze względu na charakter obiektu roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie „czynnym”. Czas prowadzenia robót szczególnie głośnych należy uzgodnić z Zarządcą budynku. Istnieje możliwość prowadzenia robót                              w godzinach popołudniowych (po godz. 15:00) oraz przez cały dzień w soboty.

Część II- Przebudowa sali ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Dębicy.

Przebudowa sali ślubów w budynku Ratusza Miejskiego w Dębicy polegająca na: wyburzeniu jednej ścianki działowej o pow. 17,21m2 oraz wybudowaniu nowej ścianki z płyt g-k. Wykonanie drzwi wewnętrznych w nowej ścianie, likwidacji jednego ze słupów drewnianych podtrzymujących dach (znajdującego się w wyburzanej ścianie) poprzez jego skrócenie do poziomu sufitu podwieszonego, wsparcie skróconego słupa na nowej stalowej  konstrukcji  opartej  na  ścianach nośnych budynku. Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny na płytki ceramiczne, przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia i instalacji nagłośnienia.

Część III- Dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji.

Dostawa i montaż kompletnej instalacji klimatyzacji do przebudowywanej sali ślubów wraz z wszelkimi niezbędnymi pracami budowlanymi temu towarzyszącymi: przebicia, obudowy, malowania, odprowadzenia skroplin, uruchomienie, rozruch instalacji, próby, pomiary oraz szkolenie personelu. 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

- dla części 1: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych,

- dla części 2 i 3 – nie wymaga się wniesienia wadium.

Załączniki

  Ogłoszenie - Ratusz.pdf 3,29 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Ratusz.pdf 4,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze - Ratusz.doc 274 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja Techni... - Ratusz.zip 12,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofe... - Ratusz.pdf 256,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wynikach prz... - Ratusz.pdf 301,96 KB (pdf) szczegóły pobierz