Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DOMU KULTURY MORS – CZĘŚĆ 1  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
250.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-10-03  
Data publikacji do
2017-12-29  
Termin składania ofert
2017-10-19 10:00  
Numer zgłoszenia
595691-N-2017  
Cpv
45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 

link do dokumentacji technicznej

1. Roboty budowlane zaznaczone jako I etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1) przebudowę sali widowiskowej, 2) przebudowę sceny wraz z zapleczem garderobowym artystów, 3) przebudowę holu wejściowego, 4) przebudowę wejścia głównego do budynku, 5) przebudowę istniejących i utworzenie nowych węzłów sanitarnych, 6) przebudowę ścianek działowych, 7) wymianę okładzin ściennych i akustycznych, 8) rozebranie i wzniesienie nowych ścian zewnętrznych, 9) termomodernizację ścian zewnętrznych, 10) przebudowę klatki schodowej od strony zaplecza sceny, 11) budowę nowej klatki schodowej od strony elewacji zachodniej, 12) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 13) wymianę zadaszenia nad salą widowiskową – nawa wysoka (wraz ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem p.poż.), 14) wykonanie konstrukcji mocującej pod montaż ścianki mobilnej wraz z dostawą i montażem ścianki mobilnej, 15) docieplenie dachu istniejącego od strony ul. Sportowej (nawa niska) poprzez natrysk pianki poliuretanowej od spodu konstrukcji, 16) wymianę parapetów i obróbek blacharskich, 17) przebudowę instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. wentylacji wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji, 18) przebudowę instalacji elektrycznych (w tym nagłośnienia i oświetlenia scenicznego, odgromowa, systemy p.poż.), 19) dostawę i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy scenie, 20) dostawę i montaż windy zewnętrznej oraz windy przy klatce schodowej, 21) przebudowę zagospodarowania terenu (m.in. chodniki, dojścia do budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych), 22) przebudowę przyłączy i instalacji wodociągowej, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. 2. Wykonanie pomiarów akustycznych czasu pogłosu - RT (powykonawcze) zgodnie z założeniami projektowymi. 3. Wykonanie instalacji monitoringu wraz wyposażeniem, podłączeniem i uruchomieniem. 4. Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” dla całego obiektu DK Mors. 5. Uzyskanie decyzji pozwolenia na częściowe użytkowanie obiektu. 6. Wykonanie nasadzeń wg dokumentacji „Projekt nasadzeń zieleni przy Domu Kultury MORS”. 7. Dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmiecie przed budynkiem wg specyfikacji dostaw i usług. 8. Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowej wg specyfikacji dostaw i usług. 9. Wycinka drzew wg specyfikacji dostaw i usług. Roboty budowlane będą prowadzone w budynku nieczynnym (nieużywanym). W pomieszczeniach obiektu będzie się znajdować wyposażenie i mienie ruchome wszystkich użytkowników, które należy zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem podczas wykonywanych robót. Roboty polegające na wykonaniu nasadzeń należy zrealizować po zakończeniu robót zewnętrznych (w miejscach zieleńców) tak aby nie zniszczyć nowopowstałych nasadzeń. Termin wykonania robót zewnętrznych od strony zaplecza technicznego lodowiska oraz sposób dojazdu do pomieszczeń technicznych lodowiska Wykonawca uzgodni z dyrektorem MOSIR-u w Dębicy. Podstawowe parametry budynku przed rozbudową: - powierzchnia użytkowa: 4098,49 m2, - powierzchnia zabudowy: 2813,80 m2, - kubatura: 25113,16 m3. Podstawowe parametry budynku po rozbudowie: - powierzchnia użytkowa: 4199,51 m2, - powierzchnia zabudowy: 2941,64 m2, - kubatura: 25883,18 m3.

Załączniki

  Ogłoszenie - DK MORS.pdf 2,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - DK MORS.pdf 3,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze DK MORS.doc 364,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...- DK MORS.pdf 43,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania - DK MORS.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 - ...rs Debica.pdf 123,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2 - ...rs Debica.pdf 173,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. z otwarcia ofert.pdf 208,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze n.o. - DK MORS.pdf 209,78 KB (pdf) szczegóły pobierz