2016-06-29

Rady Osiedli

Rada Osiedla Nr 2 GAWRZYŁOWA

 

Statut Rady Osiedla Nr 2

 

Skład Rady Osiedla Nr 2:

 

1.      Oleksy Stanisław - przewodniczący zarządu

2.      Musiałek Józef  - zastępca przewodniczącego zarządu

3.      Pasik Maria - sekretarz

4.      Mazur Stanisław - członek zarządu

5.      Hadała Julian - członek zarządu

6.      Brzdęk Krystian

7.      Buszek Kamila

8.      Ciszek Roman

9.      Drożdż Jakub

10.  Kot Edward

11.  Nalepa Grażyna

12.  Pociask Sylwester

13.  Solecki Sebastian

14.  Wojcik Anna

15.  Występek Janina

 

 

Rada Osiedla Nr 3 KAWĘCZYN - PANA TADEUSZA

 

Statut Rady Osiedla Nr 3

 

Skład Rady Osiedla Nr 3:

 

1.      Zielińska Magdalena - przewodnicząca zarządu

2.      Filipczak Magdalena - zastępca przewodniczącego zarządu

3.      Gużycki Mateusz - sekretarz

4.      Strzałka Ewa- członek zarządu

5.      Pękala Krzysztof - członek zarządu

6.      Raś Łukasz

7.      Szczerbińska Jadwiga

8.      Krzystyniak Paweł

9.      Łazarz Dominik

10.      Bielatowicz Zofia

11.      Maryniak Iwona

12.  Trojanowski Jacek

13.  Rzewuska Alina

14.  Kołodziej Jacek

15.  Szypuła Maria

 

 

Rada Osiedla Nr 4 KĘPA - WOLICA

 

Statut Rady Osiedla Nr 4

 

Skład Rady Osiedla Nr 4:

 

1. Cieśla Bogusław - przewodniczący zarządu    

2. Krycki Grzegorz - zastępca przewodniczącego zarządu

3. Zuba Mariusz - sekretarz

4. Tomaszewska Grażyna - członek zarządu

5.      Boratyn Piotr - członek zarządu

6.      Ćwiok Edward

7.      Skóra Zbigniew

8.      Kudroń Ewelina

9.      Kochanowski Eugeniusz

10.  Przybyło Anna

11.  Reguła Piotr

12.  Świątek Tadeusz

13.  Micek Karolina

14.  Matysek Wenancjusz

15.  Nicpoń Marek

 

 

Rada Osiedla Nr 9 SŁONECZNE

 

Statut Rady Osiedla Nr 9

 

Skład Rady Osiedla Nr 9:

 

1.      Blezień Mariusz - przewodniczący zarządu

2.      Cholewa Halina - zastępca przewodniczącego zarządu

3.      Kłok Kazimiera - sekretarz

4.      Szymaszek Małgorzata - członek zarządu

5.      Kusibab Jakub - członek zarządu

6.      Bal Piotr

7.      Baryłecki Marian

8.      Bystrek Mirosław

9.      Dworak Kamil

10.  Grabowiec Maciej

11.  Królikowska Marzena

12.  Lechowicz Antoni

13.  Nawrot Jakub

14.  Piotrowska Maria

15.  Zięba Renata

 

 

Rada Osiedla Nr 10 ŚWIĘTOSŁAWA

 

Statut Rady Osiedla Nr 10

 

Skład Rady Osiedla Nr 10:

 

1.      Stawarski Adam - przewodniczący zarządu

2.      Job Marcin  - zastępca przewodniczącego zarządu

3.      Wilk Ewelina - członek zarządu

4.      Ryzio Jerzy - członek zarządu

5.      Kukułka Marcin

6.      Osak Stanisław

7.      Pawełko – Tokarz Marta

8.      Dobrowolski Zbigniew

9.      Małkowski Patryk

10.  Polniaszek Barbara

11.  Goc Artur

12.  Kukułka Wojciech

13.  Świstak Adam

14.  Gawlik Robert

15.  Goc Dorota

 

 

Rada Osiedla Nr 11 MICKIEWICZA

 

Statut Rady Osiedla Nr 11

 

Skład Rady Osiedla Nr 11:

 

1.      Witkoś - Janczura Anna - przewodnicząca zarządu

2.      Wójcik Ewelina - zastępca przewodniczącego zarządu

3.      Gąsior Maria - sekretarz

4.      Kozak Grażyna - członek zarządu

5.      Wójcik Zenon - członek zarządu

6.      Sypel Grzegorz

7.      Czarnobilski Artur

8.      Ławniczak Renata

9.      Augustowicz – Skruch Katarzyna

10.      Ciołek Stanisław

11.      Ćwik Urszula

12.  Michałek Grzegorz

13.  Mazur Tadeusz

14.  Kozak Krzysztof

15.  Mroczek Andrzej

 

 

 

 

Załączniki

  Uchwała w sprawie ...a osiedli.pdf 121,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII/38/...w Osiedli.pdf 117,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się