2016-06-29

Rady Osiedli

I. Rada Osiedla Nr 2 GAWRZYŁOWA - MICKIEWICZA

 

Statut Rady Osiedla Nr 2

 

Skład Zarządu Rady Osiedla Nr 2:

1. Stanisław Oleksy - przewodniczący

2. Renata Kloc - wiceprzewodnicząca

3. Waldemar Występek - sekretarz

4. Grzegorz Występek - członek

5. Paweł Mroczka - członek

 

II. Rada Osiedla Nr 4 KĘPA - WOLICA

 

Statut Rady Osiedla Nr 4

 

Skład Zarządu Rady Osiedla Nr 4:

1. Cieśla Bogusław - przewodniczący

2. Cebula Bogusław - wiceprzewodniczący

3. Zuba Mariusz - sekretarz

4. Pociask Edward - członek

5. Boratyn Piotr - członek

 

III. Rada Osiedla Nr 9 SŁONECZNE

 

Statut Rady Osiedla Nr 9

 

Skład Zarządu Rady Osiedla Nr 9:

1. Dydo Jerzy - przewodniczący

2. Blezień Mariusz - wiceprzewodniczący

3. Szczyrek Marta - sekretarz

4. Kabaj Jan - członek

5. Kusibab Janusz - członek

 

IV. Rada Osiedla Nr 10 ŚWIĘTOSŁAWA

 

Statut Rady Osiedla Nr 10

 

Skład Zarządu Rady Osiedla Nr 10:

1. Burdzy Zdzisława - przewodnicząca

2. Ryzio Jerzy - wiceprzewodniczący

3. Stawarski Adam - sekretarz

4. Lesiak Teresa - członek

5. Kosela Adam - członek

Załączniki

  Uchwała w sprawie ...a osiedli.pdf 121,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Nr VII/38/...w Osiedli.pdf 117,4 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się