Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 14


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Przebudowa, rozbudowa i remont stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną in... 2021-07-09 12:00 przetarg nieograniczony 2021-07-22 Zobacz
2 Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Gminie Miasta Dębicy w 2021 roku na terenie... 2021-07-15 10:00 przetarg nieograniczony 2021-07-22 Zobacz
3 Przebudowa dróg gminnych nr 105887 (ul. Mościckiego) i 105888 (ul. Metalowców... 2021-07-30 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-07-20 Zobacz
4 Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii k... 2021-07-23 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-07-14 Zobacz
5 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w ... 2021-07-29 10:00 tryb podstawowy bez negocjacji 2021-07-13 Zobacz
6 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Pogodnej w D... 2021-06-30 10:00 przetarg nieograniczony 2021-06-17 Zobacz
7 Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy (2) 2021-07-02 13:00 przetarg nieograniczony 2021-06-14 Zobacz
8 Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy w ... 2021-06-24 10:00 przetarg nieograniczony 2021-06-09 Zobacz
9 Usługi w zakresie administrowania i bieżącego utrzymania dwóch cmentarzy na t... 2021-06-08 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-27 Zobacz
10 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy 2021-06-11 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-27 Zobacz
11 Usługi w zakresie administrowania i bieżącego utrzymania dwóch cmentarzy na t... 2021-05-26 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-18 Zobacz
12 Remont ogrodzenia i budowa chodników przy boisku sportowym MOSiR w Dębicy 2021-05-27 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-12 Zobacz
13 Opracowanie projektu pn. „Budowa ulic: Spokojna, Pogodna i Promienna wraz z o... 2021-05-20 10:00 przetarg nieograniczony 2021-05-12 Zobacz
14 Wstępne ogłoszenie informacyjne_Odbiór odpadów brak przetarg nieograniczony 2020-11-18 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się