Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome i budowa p... 2017-12-22 09:00 przetarg nieograniczony 2018-01-12 Zobacz
2 Bieżące utrzymanie placów zabaw w Gminie Miasta Dębica w 2018 roku 2018-01-25 08:22 przetarg nieograniczony 2018-01-18 Zobacz
3 Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym, a budynkiem nauczania początkoweg... 2018-01-03 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-03 Zobacz
4 Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związ... 2017-12-11 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-10 Zobacz
5 Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiąc... 2018-01-09 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-09 Zobacz
6 PRZEBUDOWA OBIEKTU HALI LODOWISKA WRAZ Z ZAPLECZEM. 2018-01-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-16 Zobacz
7 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA DOMU KULTURY „ŚNIEŻKA” W DĘBICY – I ETAP... 2017-12-22 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-22 Zobacz
8 Roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Dębi... 2017-12-29 10:00 przetarg nieograniczony 2017-12-29 Zobacz
9 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 2017-12-29 11:00 usługi społeczne 2018-01-03 Zobacz
10 Zabezpieczenie ratownicze na pływalni MOSiR w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 19 2017-12-22 12:00 przetarg nieograniczony 2018-01-02 Zobacz
12