2016-03-03

Skład Rady Miejskiej

 

RADA MIEJSKA W DĘBICY

kadencja 2014 - 2018

 

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

tel. 14 683 81 00
fax 14 682 81 61

e-mail: umdebica@um.debica.pl

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Przewodniczący

Ryszard Pękala
 

 

Wiceprzewodniczący

 

Wiceprzewodniczący

Andrzej Bal

 

Wiceprzewodniczący

 

Wiceprzewodniczący

Mateusz Kutrzeba

 

 


 

 

Radny

Mateusz Cebula

Radna

Marta Czekaj

Radny

Stanisław Ciszek

Radny

Szczepan Mroczek

       

Radny

Jan Kasowicz

Radna

Anna Grab

Radny

Andrzej Nylec

Radny

Piotr Michoń

       

Radny

Paweł Ochab

Radna

Joann Ożóg

Radna

Katarzyna Rostowska-Machnik

Radny

Adam Rogowski

       

Radny

Kaziemierz Sak

Radny

Józef Sieradzki

Radny

Grzegorz Sypel

Radny

Leszek Żyłka

       

Radna

Dorota Pietracha

Radny

Sławomir Gleń

   

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się