2016-03-03

Skład Rady Miejskiej

 

RADA MIEJSKA W DĘBICY

kadencja 2014 - 2018

 

ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica

tel. 14 683 81 00
fax 14 682 81 61

e-mail: umdebica@um.debica.pl

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Przewodniczący

Ryszard Pękala
 

 

Wiceprzewodniczący

 

Wiceprzewodniczący

Andrzej Bal

 

Wiceprzewodniczący

 

Wiceprzewodniczący

Mateusz Kutrzeba

 

 


 

 

Radny

Mateusz Cebula

Radna

Marta Czekaj

Radny

Stanisław Ciszek

Radny

Szczepan Mroczek

       

Radny

Jan Kasowicz

Radna

Anna Grab

Radny

Andrzej Nylec

Radny

Piotr Michoń

       

Radny

Paweł Ochab

Radna

Joann Ożóg

Radna

Katarzyna Rostowska-Machnik

Radny

Adam Rogowski

       

Radny

Kaziemierz Sak

Radny

Józef Sieradzki

Radny

Grzegorz Sypel

Radny

Leszek Żyłka

       

Radna

Dorota Pietracha

Radny

Sławomir Gleń