Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Podmioty którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.
Podmioty którym udzielono pomocy publicznej w zakresie
podatków i opłat lokalnych w 2020 r.
17.05.2021 więcej
Podmioty, którym udzielono ulg w kwocie powyżej 500 zł w 2020 r.
Podmioty, którym udzielono ulg w kwocie powyżej 500 zł w 2020
r.
17.05.2021 więcej
Podmioty którym udzielono pomocy publicznej w podatku rolnym w 2020 r.
Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Dębicy udzielił
pomocy publicznej w podatku rolnym w 2020 r.
17.05.2021 więcej
Podmioty którym udzielono pomocy publicznej w podatku rolnym w 2019 r.
Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w
podatku rolnym w 2019 r.
19.06.2020 więcej
Osoby fizyczne i prawne, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym Burmistrz Miasta
Dębica udzielił pomocy publicznej z tytułu podatków i opłat
lokalnych w 2019 r.
21.05.2020 więcej
Osoby fizyczne i prawne, którym udzielono ulg powyżej 500 zł w 2019 r.
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków i
opłat lokalnych Burmistrz Miasta Dębicy udzielił ulg,
umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł w 2019r.
21.05.2020 więcej
Osoby fizyczne, którym udzielono ulg w kwocie powyżej 500 zł w 2018r.
Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz udzielił ulg,
umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł w 2018r.
21.05.2019 więcej
Osoby prawne, którym udzielono ulg w kwocie powyżej 500 zł w 2018r.
Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz udzielił ulg, umorzeń,
odroczeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej 500
zł w 2018r.
21.05.2019 więcej
Osoby fizyczne, którym Burmistrz udzielił pomocy publicznej w 2018r.
Wykaz osób fizycznych, którym Burmistrz udzielił pomocy
publicznej w 2018r.
21.05.2019 więcej
Osoby prawne, którym Burmistrz udzielił pomocy publicznej w 2018r
Wykaz osób prawnych, którym Burmistrz udzielił pomocy
publicznej w 2018r
21.05.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się