Lista artykułów

Nazwa artykułu
Osoby fizyczne i prawne, którym udzielono pomocy publicznej w 2016r.
Wykaz osób fizycznych oraz prawnych, którym Burmistrz udzielił
pomocy publicznej w 2016r.
19.05.2017 więcej
Osoby fizyczne i prawne, którym udzielono ulg powyżej 500 zł w 2016r.
Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym Burmistrz udzielił
ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty w kwocie
przewyższającej 500 zł w 2016r.
19.05.2017 więcej