Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja o udzielonych umorzeniach w II kw 2019 w jednostkach GMD
Informacja o udzielonych umorzeniach w II kw 2019 w jednostkach
GMD
24.07.2019 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach w I kw 2019 w jednostkach GMD
informacja o umorzeniach niepodatkowych w I kwartale 2019
24.04.2019 więcej
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności w 2018r.
Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności w
2018r.dotyczących wycinki drzew
08.03.2019 więcej
22.02.2019 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach w III kw 2018 w jednostkach GMD
Informacja o udzielonych umorzeniach w III kw 2018 w jednostkach
GMD
24.10.2018 więcej
umorzenia niepodatkowych należności w II kwartale 2018r.
umorzenia niepodatkowych należności w II kwartale 2018r.
23.07.2018 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w I kw 2018r
umorzenia niepodatkowe w I kwartale 2018r.
25.04.2018 więcej
Informacja o udzielonych niepodatkowych należnościach budż.IV kw.2017r
Informacja o umorzeniach niepodatkowych w IV kw 2017
09.02.2018 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności III kw
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III
kwartale 2017
27.10.2017 więcej
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale 2017
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale
2017r.
21.07.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się