Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-08-18 08:49:25  Monika Jachimiec

Utworzono artykuł 100408 o nazwie 'Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste100408
user_idpuste1366976
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyraków), wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.

4.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2017 r.

5.    Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.

6.    Utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach oświatowych.

7.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

8.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartaków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

12.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a  29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

14.  Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.

15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

17.  Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

18.  Wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

publishfrompuste2017-08-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xxxvii-sesji-rady-miejskiej
2017-08-18 11:37:40  Monika Jachimiec
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-08-25 08:15:44  Monika Jachimiec

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. &bdquo;Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyrak&oacute;w), wchodzących w skład Dębicko &ndash; Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2017 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szk&oacute;ł Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utworzenia wydzielonych rachunk&oacute;w dochod&oacute;w w szkołach i plac&oacute;wkach oświatowych.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartak&oacute;w w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowc&oacute;w w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.&nbsp; Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 13.&nbsp; Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a&nbsp; 29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 14.&nbsp; Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowc&oacute;w w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 15.&nbsp; Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 16.&nbsp; Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 17.&nbsp; Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 18.&nbsp; Wprowadzenia przepis&oacute;w porządkowych związanych z przewozem os&oacute;b i&nbsp;bagażu taks&oacute;wkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w kt&oacute;re winny być zaopatrzone taks&oacute;wki osobowe.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp;&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp;&nbsp; Zapytania radnych i wolne wnioski.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.&nbsp; Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.Zamknięcie sesji.</p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>Przewodniczący</strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>mgr Ryszard Pękala</strong></p> ' na '<p align="center"> <strong>ZAWIADOMIENIE</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.9<sup>00</sup></strong></p> <p align="center"> <strong>w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;odbędzie się</strong></p> <p align="center"> <strong>XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Porządek obrad :</strong></p> <p style="margin-left:39.3pt;"> I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Przyjęcie porządku obrad</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> III.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Podjęcie uchwał w sprawie:</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. &bdquo;Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyrak&oacute;w), wchodzących w skład Dębicko &ndash; Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 4.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 5.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szk&oacute;ł Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Utworzenia wydzielonych rachunk&oacute;w dochod&oacute;w w szkołach i plac&oacute;wkach oświatowych.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 7.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 8.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 9.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartak&oacute;w w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 10.&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowc&oacute;w w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 11.&nbsp; Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 12.&nbsp; Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 13.&nbsp; Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a&nbsp; 29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 14.&nbsp; Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowc&oacute;w w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 15.&nbsp; Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 16.&nbsp; Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 17.&nbsp; Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.</p> <p style="margin-left:72.0pt;"> 18.&nbsp; Wprowadzenia przepis&oacute;w porządkowych związanych z przewozem os&oacute;b i&nbsp;bagażu taks&oacute;wkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w kt&oacute;re winny być zaopatrzone taks&oacute;wki osobowe.</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> IV.&nbsp;&nbsp; Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> V.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Interpelacje radnych.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VI.&nbsp;&nbsp; Zapytania radnych i wolne wnioski.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VII.&nbsp; Sprawy r&oacute;żne.</p> <p style="margin-left:39.3pt;"> VIII.Zamknięcie sesji.</p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>Przewodniczący</strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>Rady Miejskiej w Dębicy</strong></p> <p align="center" style="margin-left:318.6pt;"> <strong>mgr Ryszard Pękala</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyraków), wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.

4.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2017 r.

5.    Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.

6.    Utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach oświatowych.

7.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

8.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartaków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

12.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a  29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

14.  Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.

15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

17.  Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

18.  Wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyraków), wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.

4.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

5.    Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.

6.    Utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach oświatowych.

7.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

8.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartaków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

12.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a  29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

14.  Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.

15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

17.  Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

18.  Wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279366

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067719
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279366
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279368

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067720
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279368
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279369

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067721
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279369
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279370

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067722
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279370
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279371

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067723
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279371
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279372

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067724
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279372
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279373

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067725
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279373
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279374

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067726
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279374
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279375

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067727
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279375
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279376

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067728
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279376
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279377

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067729
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279377
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279378

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067730
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279378
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279379

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067731
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279379
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067732
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279380
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279381

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067733
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279381
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067734
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279382
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-08-25 08:15:45  Monika Jachimiec

Załączono plik 279383

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1067735
user_idpuste1366976
fobject_idpuste279383
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste100408
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się