Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-14 11:36:56  malgorzatarozanska malgorzatarozanska

Utworzono artykuł 102877 o nazwie 'Konsultacje projektu Rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste102877
user_idpuste223717
resource_idpuste1038
namepusteKonsultacje projektu Rocznego programu współpracy z org. pozarządowymi
category_idpuste13848
language_idpuste1
shortpusteOgłoszenie w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
fullpuste

Zarządzenie Nr 222/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 12 września 2017 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

publishfrompuste2017-09-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustekonsultacje-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-z-org-pozarzadowymi
2017-09-14 11:36:56  malgorzatarozanska malgorzatarozanska

Załączono plik 288181

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1093622
user_idpuste223717
fobject_idpuste288181
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste102877
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się