Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Utworzono artykuł 103024 o nazwie 'Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste103024
user_idpuste1366976
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 25 września 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.   Przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta”.

2.   Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na poprawę zagospodarowania terenu Osiedla Matejki” oraz upoważnienia do zaciągnięcia zadania finansowego na jego realizację.

3.   Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

4.   Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

5.   Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

 

IV.  Informacja Komisji Oświaty nt. „Stan edukacji dzieci i młodzieży – analiza wyników nauczania”.

V.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.  Interpelacje radnych.

VII.Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

 

publishfrompuste2017-09-15 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xxxviii-sesji-rady-miejskiej-w-debicy
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288741

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095387
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288741
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288745

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095388
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288745
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288746

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095389
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288746
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288747

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095390
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288747
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288748

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095391
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288748
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-09-15 13:37:02  Monika Jachimiec

Załączono plik 288749

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1095392
user_idpuste1366976
fobject_idpuste288749
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste103024
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się