Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Utworzono artykuł 106410 o nazwie 'Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste106410
user_idpuste1366976
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 30 października 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

2.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

3.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

5.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

6.    Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8”.

7.    Uchylenia uchwały Nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.    Zmiany uchwały Nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

9.    Zmiany uchwały Nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.

10.Zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby.

11.Okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica.

12.Sprzedaży lokali w budynku nr 46 przy ulicy Mościckiego w Dębicy.

13.Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działki 21/3 położonej w obrębie 1 miasta Dębica stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

14.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

15.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek stanowiących własność osoby fizycznej.

16.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki o numerze ewidencyjnym 1416, obręb 6, stanowiącej własność osób fizycznych.

17.Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

18.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy.

19.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora - Komorowskiego w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Generała Tadeusza Bora - Komorowskiego w Dębicy.

20.Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Dębicy.

21.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy.

22.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy.

23.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księdza Alojzego Nosala w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Księdza Alojzego Nosala w Dębicy.

24.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

25.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy.

26.Zmiany uchwały Nr XV/222/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Dębicy.

27.Skargi na bezczynność Burmistrza Miasta.

 

IV.  Informacja Komisji Infrastruktury nt. „Analiza realizacji inwestycji drogowych do końca I półrocza i ich zaawansowania w stosunku do planu budżetu na 2017 r.”

V.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.  Interpelacje radnych.

VII.Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

publishfrompuste2017-10-23 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xxxix-sesji-rady-miejskiej-w-debicy
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300052

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142864
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300052
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300053

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142865
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300053
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300054

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142866
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300054
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300055

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142867
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300055
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300056

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142868
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300056
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300057

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142869
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300057
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300058

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142870
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300058
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300059

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142871
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300059
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300060

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142872
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300060
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300061

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142873
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300061
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300062

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142874
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300062
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300063

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142875
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300063
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300064

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142876
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300064
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300065

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142877
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300065
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300066

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142878
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300066
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300067

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142879
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300067
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300068

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142880
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300068
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300069

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142881
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300069
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-10-23 07:50:59  Monika Jachimiec

Załączono plik 300070

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1142882
user_idpuste1366976
fobject_idpuste300070
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste106410
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się