Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-12-08 14:18:46  Monika Jachimiec

Utworzono artykuł 112059 o nazwie 'Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste112059
user_idpuste1366976
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 18 grudnia 2017 r. o godz.1000

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

4.    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

5.    Zmiany uchwały nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

6.    Nadania nazwy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Kwiatkowskiego w Dębicy.

7.    Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

8.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Lwowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica wraz z odpłatnym ustanowieniem służebności gruntowej.

10.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki 464/1 położonej w obrębie 4 jednostki ewidencyjnej Miasta Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

11.Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2018 r.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

publishfrompuste2017-12-08 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xlii-sesji-rady-miejskiej-w-debicy
2017-12-08 14:46:03  Monika Jachimiec
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320243

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234063
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320243
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320244

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234064
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320244
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320245

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234065
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320245
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320246

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234066
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320246
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320248

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234067
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320248
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320249

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234068
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320249
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:14  Monika Jachimiec

Załączono plik 320250

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234069
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320250
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:15  Monika Jachimiec

Załączono plik 320251

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234070
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320251
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:15  Monika Jachimiec

Załączono plik 320252

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234071
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320252
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:15  Monika Jachimiec

Załączono plik 320291

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234072
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320291
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-12-11 10:37:15  Monika Jachimiec

Załączono plik 320695

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1234073
user_idpuste1366976
fobject_idpuste320695
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste112059
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się