Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-01-12 13:05:26  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Utworzono artykuł 116440 o nazwie 'Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste116440
user_idpuste2500047
resource_idpuste1038
namepusteZapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
category_idpuste192
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica
fullpuste

Gmina Miasta Dębica zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi obejmującej: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica na okres od 1 lutego 2018 do 9 lipca 2020 roku w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obejmujące mieszkańców i instytucji samorządowych w Dębicy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach.

publishfrompuste2018-01-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustezapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-dostepu-do-internetu-dla-jednostek-organizacyjnych-gminy-miasta-debica
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Pole category_id zmieniło wartość z '192' na '13831'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id19213831
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333647

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287915
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333647
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333648

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287916
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333648
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333649

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287917
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333649
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333650

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287918
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333650
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333651

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287919
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333651
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-01-12 13:12:58  LucynaGrychKusek770 LucynaGrychKusek770

Załączono plik 333652

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1287920
user_idpuste2500047
fobject_idpuste333652
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste116440
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się